Ekologiczne ogrzewanie domu – pompy ciepła, geotermia i fotowoltaika

Nowoczesne rozwiązania grzewcze, pozwalające na wyeliminowanie kotłów, spalających nieodnawialne paliwa kopalne, są coraz powszechniejsze. Jakie systemy tego typu można spotkać na rynku?

Geotermia

Złoża geotermalne są jednym z najczystszych sposobów ogrzewania domów.  Z ich wykorzystaniem wiąże się jednak kilka zasadniczych trudności. Po pierwsze – ich poszukiwanie i wykonanie odwiertów jest stosunkowo drogim przedsięwzięciem. W praktyce nie spotyka się systemów eksploatacji tego typu złóż, zbudowanych na potrzeby indywidualnych, pojedynczych odbiorców. Jeżeli nawet w danym miejscu został wykonany odwiert, nie oznacza to automatycznie, że każdy może skorzystać z jego dobrodziejstw. Potrzebna jest budowa całej sieci ciepłowniczej, dostarczającej energię do poszczególnych domów. Trzecią kwestią jest nierównomierne rozłożenie złóż tego typu na terenie kraju. Najszerzej zasoby tego typu wykorzystywane są w rejonie Podhala, nieco mniej znajdziemy ich na terenach nizinnych (środkowa część kraju, województwo zachodniopomorskie). Praktycznie nieobecne jest wykorzystanie tego typu złóż w województwach północno-wschodnich (warmińsko-mazurskie, podlaskie).

Pompy ciepła

To rozwiązanie można zastosować z powodzeniem w praktycznie całej Polsce. Również w województwach, w których brak jest zasobów geotermalnych, znajdziemy firmy oferujące pompy ciepła (np. https://elektro-sanit.pl/ w Olsztynie). Rozwiązanie jest powszechnie stosowane nie tylko dla celów grzewczych – często wykorzystuje się je również dla pozyskania ciepłej wody użytkowej dla domu. W przypadku systemów tego typu najczęstsze jest wykorzystywana jej w domach jednorodzinnych. Nie ma jednak oczywiście przeciwwskazań, by stosować je również do ogrzewania siedzib przedsiębiorstw, niewielkich szkół czy siedzib podmiotów publicznych.  Warto przy tym zaznaczyć, że rozwiązani takie są – oprócz wskazanych wcześniej walorów ekologicznych – niezwykle proste w obsłudze. Nie jest wymagany opał – nie trzeba więc kłopotać się zaopatrzeniem a cała praca urządzeń jest praktycznie bezobsługowa. Pompy ciepła są więc najlepszą alternatywą tak względem ogrzewania gazem ziemnym (od którego jest znacząco tańsza w eksploatacji), jak i węgla kamiennego (od którego jest wygodniejsza).

Panele fotowoltaiczne i ogrzewanie elektryczne

Kombinacja instalacji fotowoltaicznej oraz tradycyjnego ogrzewania elektrycznego również może być uznana za rozwiązanie przyjazne dla środowiska. Warto mieć jednak również tutaj na względzie, że opłacalność takiej kombinacji nie jest w jednakowym stopniu opłacalna, jeżeli weźmiemy pod uwagę geografię kraju. Najkorzystniejsze warunki dla takiej formy ogrzewania domu panować powinny przede wszystkim w południowej części kraju (województwa: małopolskie, podkarpackie, dolnośląskie czy śląskie). Niestety, rozwiązanie to w mniejszym stopniu sprawdzi się w województwach północnych (podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie) ze względu na niższe średnie nasłonecznienie. 

Oczywiście nie ma przeszkód by zastosować kombinację paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Rozwiązanie to pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie energii pozyskanej ze słońca – zmniejszenie zużycia prądu pozwoli na ograniczenie zakupów z sieci publicznej. Ograniczone zakupy prądu od zakładów energetycznych powinny w takiej sytuacji skutkować lepszymi parametrami ekonomicznymi stosowanego rozwiązania, przy pełnym zachowaniu jego bez obsługowości wygody dla użytkownika.