Zipnews

Wybieramy i streszczamy najważniejsze wiadomości

rosja ukraina USA separatyści Unia Europejska państwo islamskie UE Niemcy dżihadyści putin prezydent Francja

Umowa na czas określony – co pracodawca wiedzieć powinien?

Gospodarka

Każdorazowe podjęcie pracy wiąże się z koniecznością podpisania umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, o ile oczywiście praca ma charakter legalny, nie obejmując, tzw. szarej strefy. Umowa dokładnie określa czas trwania pracy, czy jest to czas określony czy też nieokreślony. Według badań GUS, w trzecim kwartale roku 2014 ponad 3,6 milionów wszystkich zatrudnionych pracowników miało podpisane umowy na czas określony i to jest dwa razy więcej niż innych krajach Unii Europejskiej.

Group of business people working with digital tablet in office

Group of business people working with digital tablet in office

Czym jest umowa na czas określony?

Jest to rodzaj terminowej umowy o pracę. Założenie jest takie, że umowa czasowa ma stanowić rodzaj sprawdzenia umiejętności konkretnego pracownika. W praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Zdarza się, że pracodawca nadużywa tej formy, co niewątpliwie jest korzystne dla niego, natomiast stawia w bardzo niekorzystnej sytuacji pracownika, gdyż umowa na czas określony gwarantuje zdecydowanie mniejsze uprawnienia niż umowa na czas nieokreślony. Przede wszystkim, charakteryzuje się bardzo krótkim, dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Pracodawca nie jest również zobligowany do podawania przyczyny, która by uzasadniała rozwiązanie umowy. Nie musi także konsultować tej decyzji z zakładową organizacją związkową. Niski koszt zwolnienia pracownika terminowego związany jest także z brakiem obowiązku wypłaty odprawy, przewidzianej w przypadku stałych umów.

Jednak największy problem wynika z czego innego. Mianowicie, bardzo wielu pracodawców traktuje tę umowę jako swoisty zamiennik umowy na czas nieokreślony, o czym świadczą wieloletnie umowy o pracę podpisywane z konkretnym pracownikiem. Umowa na czas określony, np. pięciu lat stawała się normą, co mocno komplikowało sytuację danego pracownika, który nigdy nie mógł być pewien, czy nie zostanie nagle zwolniony. Taki pracownik też miewa poważne problemy z pozyskaniem kredytu hipotecznego.

Coraz więcej osób postulowało od kilku lat o zmiany w Kodeksie Pracy, aby maksymalnie ochronić pracowników zatrudnianych na czas określony.

Zmiany w Kodeksie Pracy

25 czerwca 2015 roku w czasie 95. posiedzenia Sejmu został uchwalony projekt zmian w Kodeksie Pracy, które mają ukrócić możliwości stosowania tych niekorzystnych praktyk. Przede wszystkim zdecydowano się na wprowadzenie maksymalnie 33-miesiecznego okresu, na jaki może zostać zawarta umowa na czas
określony. Razem z trzymiesięcznym okresem próbnym daje to trzy lata. Po przekroczeniu tego okresu, umowa automatycznie powinna zmienić swój charakter na umowę na czas nieokreślony. Jednocześnie ten sam pracodawca i pracownik będą mogli zawrzeć maksymalnie trzy umowy na czas określony. Ten okres trzydziestu trzech miesięcy jest swoistym kompromisem pomiędzy propozycją związków zawodowych, sugerujących czas osiemnastu lub dwudziestu czterech miesięcy oraz sugestiami ze strony pracodawców postulujących okres czterdziestu ośmiu miesięcy. Kodeks przewiduje określone wyjątki od podanych limitów, które obejmują, np. pracę w zastępstwie pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności lub też pracę o charakterze sezonowym i dorywczym.

Wypowiedzenia umowy na czas określony

Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczą również okresu wypowiedzenia umowy, który obecnie będzie zależał od czasu zatrudnienia u konkretnego pracodawcy. Dzięki temu zostają zrównane prawa w tym zakresie osób na umowach terminowych z tymi zatrudnionymi na czas nieokreślony. Oznacza to, że krótszy niż sześciomiesięczny czas zatrudnienia daje możliwość dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, przy stażu od pół roku do trzech lat przewidywany jest miesięczny okres wypowiedzenia oraz trzymiesięczny przy stażu pracy powyżej trzech lat. Na pewno warto pamiętać o tym, że wszelkie niejasności związane z kwestiami zawartymi w umowie, może pomóc wyjaśnić każde biuro rachunkowe.

Umowa na czas określony, a urlop macierzyński

Pracownice w ciąży powinny być objęte szczególną ochroną, także te zatrudnione na podstawie umowy terminowej. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że umowa na czas określony zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu, jeżeli data zakończenia tej umowy przypada po trzecim miesiącu ciąży. Przedłużenie umowy następuje automatycznie i pracodawca nie może postąpić inaczej. Po porodzie, kiedy umowa przestaje obowiązywać, to kobieta traci prawo do urlopu macierzyńskiego, ale na szczęście przysługuje jej prawo do zasiłku macierzyńskiego. Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego zobowiązany jest ZUS, a w razie jakichkolwiek niejasności lub problemów pomocne może się okazać Biuro Rachunkowe.

Czy warto zawierać umowy na czas określony?

W świetle nowych przepisów, które powinny zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku, wydaje się, że prawa pracownika będą zdecydowanie lepiej chronione i tym samym umowa na czas określony może się okazać niejednokrotnie dobrym rozwiązaniem. Oczywiście, umowa na czas nieokreślony jest zdecydowanie bardziej
korzystna, ale znowelizowany Kodeks Pracy daje zdecydowanie większe prawa osobom zatrudnionym terminowo i powinien zlikwidować wykorzystywanie pracowników przez pracodawcę.

Jeśli zależy Ci na kompleksowej i profesjonalnej obsłudze rachunkowości firmy, odwiedź: http://www.kognitariat.pl/

poprzedni następny nastepny post
Udostępnij

Polska chce inwestować w Iranie

Gospodarka inwestycje Iran MSZ Teheran

Ministerstwo Spraw Zagranicznych liczy, że pierwszy umowy polskie firmy podpiszą z irańskimi już w przyszłym roku.

Udostępnij Komentarze

Najlepiej pisze o tym: http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/885155,polska-chce-inwestowac-w-iranie.html

Promocja konta w PKO BP

Oferty konta bankowe PKO

Wydaj dyszkę! Zgarnij stówkę! PKO Bank Polski walczy o nowych użytkowników. Przygotował on dla wszystkich potencjalnych klientów bardzo atrakcyjną promocję. Zakładając „Konto za zero” i wydając za pomocą aplikacji mobilnej IKO zaledwie 10 złotych można otrzymać premię w wysokości 100 złotych. Posiadacz konta ma dostęp do kilku bardzo przydatnych produktów, takich jak saldo debetowe, lokata terminowa, rachunek oszczędnościowy, pożyczka, czy kredyt odnawialny.

Jak promocja PKO BP – zyskaj 100 złotych wygląda w praktyce?

Do 31 marca 2016 roku należy złożyć wniosek o prowadzenie Konta za Zero w banku PKO BP. Następnie w ciągu 30 dni od wysłania wniosku, trzeba podpisać umowę o Konto. Pozostaje nam jeszcze w ciągu 30 dni od uruchomienia konta, dokonać jednej lub kilku bezgotówkowych operacji (z wyłączeniem operacji dokonywanych online). Zrobimy to w jednym z punktów usługowo-handlowych. Warunkiem jest skorzystanie z mobilnej aplikacji IKO powiązanej z PKO Kontem za Zero i wydanie w ten sposób co najmniej 10 złotych. Premię otrzymamy do 25 czerwca 2016 roku.

Warunek niezbędny do otrzymania tego atrakcyjnego bonusu nie jest zbyt wygórowany. Dlatego wszyscy, którzy zastanawiają się nad założeniem konta i wyborem PKO Banku Polskiego, powinni wziąć pod uwagę tę interesującą zachętę.

Podsumowując, to atrakcyjna zachęta, bowiem warunek konieczny do otrzymania bonusu nie jest wygórowany. Dla klientów którzy szukają obecnie konta i zastanawiają się nad wyborem PKO, będzie to z pewnością dodatkowy argument „za”. Premia jest gwarantowana dla wszystkich klientów, którzy spełnią wymogi regulaminu. Warto jednak się pospieszyć, gdyż pula premii jest ograniczona. Za jednym zamachem można założyć korzystne konto osobiste i zgarnąć 100 złotych kieszonkowego.

Więcej aktualnych promocji w bankach możesz znaleźć w serwisie kontomania.pl

Udostępnij Komentarze

Najlepiej pisze o tym: http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/885155,polska-chce-inwestowac-w-iranie.html