Zipnews

Wybieramy i streszczamy najważniejsze wiadomości

rosja ukraina USA separatyści Unia Europejska państwo islamskie UE Niemcy dżihadyści putin prezydent polska

Bezrobocie na świecie: 200 mln ludzi bez pracy

Gospodarka

Połowa z nich mieszka w krajach rozwijających się, jedna czwarta w krajach o rozwiniętej gospodarce. Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego Davide Furceri i Prakash Loungani. zbadali 80 krajów świata , włącznie z należącymi do G20.
Poziom bezrobocia, stwierdzili, zależy nie tylko do wzrostu gospodarczego. W krajach rozwiniętych, bezrobocie zmniejsza się średnio o jedną trzecią punktu procentowego na każdy dodatkowy punkt procentowy wzrostu PKB. W krajach zaliczanych do rynków wschodzących bezrobocie przy takim samym wzroście PKB spada o ćwierć punktu procentowego. W pozostałych krajach o najsłabszych gospodarkach zależność ta jest znacznie mniej widoczna.

poprzedni następny nastepny post

Najlepiej pisze o tym: http://forsal.pl/artykuly/836976,mfw-gdyby-z-armii-200-mln-osob-bezrobotnych-stworzyc-panstwo-byloby-5-na-swiecie.html

Udostępnij

Rzecznik Praw Pasażera rozstrzygnie spory z przewoźnikami

Gospodarka dyrektywa ministerstwo sprawiedliwości państwowa inspekcja handlowa rzecznik praw pasażera UE Unia Europejska uokik Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Rzecznika Praw Pasażera powstać ma przy Urzędzie Transportu Kolejowego. Ma rozpatrywać skargi pasażerów na przewoźników i pomagać w polubownym załatwieniu sprawy. Utworzenie urzędu jest rezultatem wdrażania w Polsce unijnej dyrektywy ADR (Alternative Dispute Resolution), która zaleca tworzenie w krajach UE systemu polubownego załatwiania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami. Dyrektywa ma być wdrożona do 9 lipca przyszłego roku.
Urząd Rzecznika Praw Pasażera wprowadzony będzie w Polsce ustawą o polubownym rozstrzyganiu sporów konsumenckich przygotowywaną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości. Według założeń do ustawy spory w innych dziedzinach załatwiać mają polubownie już istniejące instytucje, takie jak sądy polubowne przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Ustawa ma trafić do Sejmu najpóźniej w marcu przyszłego roku.

Udostępnij Komentarze

Najlepiej pisze o tym: http://biznes.onet.pl/niezadowoleni-pasazerowie-kolei-dostana-rzecznika-,18490,5664883,1,news-detal

10 mln osób podróżuje z BlaBlaCar

Oferty BlaBlaCar emisja CO2 oszczędzanie podróż samochód tanie przejazdy

Serwis społecznościowy BlaBlaCar kontaktuje kierowców dysponujących wolnymi miejscami w swoich samochodach z pasażerami podróżującymi w tę samą stronę.

Dzięki BlaBlaCar kierowcy mogą oszczędzić na paliwie, a pasażerowie tanio i wygodnie dojechać na miejsce – najczęściej kierowca dowozi pod dom, a nie na dworzec.

Strona działa w 13 krajach europejskich, korzysta z niej 10 mln użytkowników. Właściciele szacują, że dzięki
ponad 3,2 miliarda wspólnie przejechanych kilometrów użytkownicy oszczędzili w tym roku łącznie ponad 260 milionów euro i zmniejszyli emisję dwutlenku węgla o 500 000 ton.

Udostępnij Komentarze

Najlepiej pisze o tym: http://biznes.onet.pl/niezadowoleni-pasazerowie-kolei-dostana-rzecznika-,18490,5664883,1,news-detal